Luistelun arvioinnin perusteet

Luistelun arvioinnin perusteet

Seuraaviin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota arvioinnissa!

Perusluistelu: tasapainon säilyttäminen ja painonsiirtojen hallitseminen, polvien rytmikäs joustaminen, äänettömät ja sujuvat liukupuhtaat potkut, kaaret ja käännökset, kyky kiihdyttää ja hiljentää vauhtia, taito luistella molempiin suuntiin, taito luistella yhdellä jalalla

Askeleet, liu'ut ja siirtymiset: askelsarjan/askelten laatu, liukujen laatu (mineillä ja silmuilla arvostetaan avustamattomia vaakaliukuja)

Hypyt: laatu, laatu kaikissa hypyn vaiheissa: valmistautuminen, ponnistus, ilmalento, alastulo

Piruetit: laatu, selkeät ja laadukkaat perusasennot (vaaka, istuma, seisoma) puhdas ja paikallaan pysyvä pyöriminen, nopea pyörimisvauhti

Esittäminen ja suoritusvarmuus: ryhti ja vartalon ja käsien kannatus, liikkeiden ja vartalon monipuolinen käyttäminen, liikkeiden ja vartalon linjojen selkeys, tyyli ja yksilöllisyys/persoonallisuus, luistelijan kontakti katsojaan

Musiikkiin luistelu: vaivattomat liikkeet musiikin tahtiin, musiikin tyyliin, luonteen ja rytmin ilmaisu, taito tuoda esiin musiikin vivahteita

PDF-tiedostoTÄHTIARVIOINTIESITYS.pdf (147 kB)
Katri Laakso
PDF-tiedostoISU ARVIOINTIESITYS.pdf (144 kB)
Katri Laakso