Mitä yksinluistelu on?

Mitä yksinluistelu on?

Yksinluistelu on taitoluistelun muoto, jossa luistellaan ja kilpaillaan yksin. Yksinluistelu jakaantuu naisten ja miesten sarjoihin. Muita luistelun muotoja ovat pariluistelu ja jäätanssi, joissa kilpaillaan yhdessä parin kanssa. Lisäksi joukkueena harjoitellaan ja kilpaillaan muodostelmaluistelussa.

Suomeen taitoluistelu rantautui amerikkalaisen Jackson Hainesin mukana vuonna 1875, ja laji sai nopeasti tuulta alleen. Yksinluistelussa kilpaohjelmat koostuvat yksinluisteluelementeistä ja vapaaluisteluliikkeistä. Yksinluistelijat kilpailevat vapaaohjelmalla ja lyhytohjelmalla, jonka sisältö on tarkkaan määritelty jokaisessa sarjassa.

Yksinluistelun elementit

Hypyt
Hypyt ovat tärkeä, ja teknisesti vaikea osa yksinluistelua. Perushyppyjä on olemassa kuusi, ja niitä tehdään sekä yksöis-, kaksois-, kolmois- että neloishyppyinä (kierroksina ilmassa). Lisäksi hyppyjä yhdistellään hyppy-yhdistelmiksi ja hyppysarjoiksi. Akselissa hypätään puolitoista kierrosta, ja siksi se on yhtä vaikea helpoimmat kaksoishypyt. Akselin harjoittelu aloitetaan valssihypystä, joka on myös ensimmäinen hyppy, johon jo luistelukoululaiset tutustuvat.

Perushypyt ovat:

  • salchow (salchow)
  • tulppi (toe-loop)
  • ritti (loop)
  • flippi (flip)
  • lutz (lutz)
  • akseli (axel)

Piruetit

Pirueteissa oleellisia ovat kierrosten lukumäärä, pyörimisnopeus, asennot ja asentojen vaihdot. Vaikeustasoja piruetteihin haetaan jalanvaihdoilla ja pyörimisterän vaihdoilla. Hyppypiruetit, kuten hyppyistuma ja kameli, ovat tavallisia piruetteja vaikeampia.

Askeleet
Askeleita yhdistetään askelsarjoiksi, joita voidaan tehdä sekä suoralla että ympyrällä. Myös erilaiset elementtejä yhdistävät askeleet ovat nykypäivän taitoluistelussa erittäin tärkeitä.

Liu'ut
Liu'ut vaativat tasapainoa, notkeutta ja kehonhallintaa, ja niistä muodostetaan kauniita liukusarjoja. Erityisen tunnettuja ovat erilaiset vaakaliu'ut.