Hallitus

Hallitus 2021-2022

 TehtäväNimiSähköpostiosoitePuhelinnumero
Hallituksen jäsenetPuheenjohtajaPasi Halmistovtl.puheenjohtaja@gmail.com0400 429291
 

Varapuheenjohtaja 

Tuija Uosukainenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

HR-Tiimi

Pasi Halmisto

Tuija Uosukainen

Laura Syrjälä

Eveliina Aalo

Heta Mikkonen

 

vtl.esimies@gmail.com 
 SihteeriAnne Juvanivihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 Luistelukoulu vastaavaHeta Mikkonenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 RahastonhoitajaHanna Nurmivtl.laskutus@gmail.com
 
 
 
Kilpailuvastaava
Tuija Uosukainen
vtl.kilpailut@gmail.com
 
 
 Markkinointi Laura Syrjälävihdintaitoluistelijat@gmail.com

 

 

Hallituksen varajäsenetVarainkeruu
Sisäinen tiedottaminen
Minna Lamberg-Hätönenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 SeuravarusteetMiikka Vainiovihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 EA-vastaavaEveliina Aalo
vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

 

VTL-Juniors vastaavaat Heta Mikkonen ja Eveliina Aalo                      

 

Luisteluryhmien JoJot (päivitetään kauden alkaessa)

K4 &SMPetra Tenkanen-RautakoskiAikuiset 
K3Kirsi Hutri  
K2Sari Kanerva  
TähdetMinna Hätönen  


 

Hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset

 

Puheenjohtaja/Pasi Halmisto

 • Seuran edustaminen, yhteistyö jäähalliyhtiöön
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Laatii toimintasuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa
 • Vastaa seuran sopimusasioista yhdessä rahastonhoitajan kanssa
 • Yhteistyö muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa
 • Valmentajien rekrytointi yhdessä HR-tiimin kanssa
 • Joukkueenjohtajien rekrytointi syyskauden alussa tai edellisen kevätkauden lopussa
 • Toimii valmennustiimin esimiehenä
 • Tähtiseura koordinointi
 • Kevät- ja syyskokoukset (vuosikertomus)
 • Vuosikellon pitäminen ajan tasalla

Varapuheenjohtaja/Tuija Uosukainen

 • Puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen
 • Yhteistyö pj:n kanssa (työnjako sovitaan puheenjohtajan kanssa)
 • Tehopäivien järjestäminen

LK Esimies/Heta Mikkonen

 • Hakee tarvittaessa erityisluvat apuohjaajille
 • Laatii ohjaajien ja apuohjaajien työsopimukset
 • Suunnittelee ohjaajien ja apuohjaajien työvuorot
 • Tarkistaa tuntilistat ja lähettää ne palkanmaksuun
 • Seuraa koulutustarjontaa

HR-Tiimi/Pasi Halmisto/Tuija Uosukainen/Laura Syrälä/Eveliina Aalo/Heta Mikkonen

(vastuu henkilö suluissa)

 • Järjestää valmentajien kanssa palaverit (Laura)
 • Käy syksyisin kehityskeskustelun valmentajien kanssa (Laura)
 • Seuraa koulutustarjontaa (Pasi)
 • Valmistelee seuran valmentajien työsopimukset (Pasi)
 • Valmistelee seuran ohjaajien työsopimukset (Heta)
 • Käy valmentajien/ohjaajien työsopimukset läpi yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa ja hoitaa sopimukset puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle allekirjoitettaviksi (Pasi/Heta)
 • Ohjaajien tuntilistojen tarkastaminen ja lähettäminen tilitoimistoon ja rahastonhoitajalle (Heta/Eveliina)
 • Seuraa valmentajien työtunteja (Heta/Eveliina)

Sihteeri/Anne Juvani

 • Esityslistat
 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa
 • Pöytäkirjojen hyväksyntä seuraavassa kokouksessa
 • Pöytäkirjojen arkistointi
 • Pöytäkirjaotteiden muokkaaminen hallituksen pyynnöstä

Rahastonhoitaja/Hanna Nurmi

 • Laskutuksen koordinointi ja maksusuoritusten seuranta
 • Seuran laskujen ja toiminimellä toimivien valmentajien palkkojen maksaminen
 • Valmentajien palkkojen, ohjaajien sekä kilpailutuomareiden palkkioiden maksun koordinointi tilitoimiston kanssa
 • Työsopimuskopioiden toimittaminen tilitoimistolle 
 • Seuran sopimusten arkistointi
 • Yhteyshenkilö tilitoimistoon, pankkiin, vakuutusyhtiöön, työterveyshuoltoon 
 • Kirjanpitoaineiston valmistelu tilitoimistolle (kuukausittain) tai kirjanpidon valvonta, mikäli tehtävä on ulkoistettu 
 • Tilinpäätöksen tarkastaminen ja esittäminen syyskokouksen yhteydessä 
 • Taloudellisen tilanteen seuranta ja tilannekatsaukset kokouksissa
 • Budjetointi toimintasuunnitelman pohjalta  (yhdessä puheenjohtajan kanssa)
 • Ryhmälistojen toimittaminen valmentajien esimiehelle ja valmentajille sekä tiedottajalle
 • Vastuu alle 15-vuotiaiden harrastajaluistelijoiden ja toimihenkilöiden lisenssien (vakuutuksen) hankinnasta STLL:sta, sekä miniluistelukoululaisten vakuutuksen hankinnasta
 • Jäsen- ja kannatusrekisterin ylläpito (myClub)
 • Käteiskassa

Kilpailuvastaava/Tuija Uosukainen

 • Laatii kilpailukalenterin yhdessä valmentajien kanssa
 • Avaa kilpailuihin ilmoittautumisen nettisivulle
 • Huolehtii luistelijoiden kilpailuihin ilmoittamisen
 • Huolehtii ajantasiasten ohjelmalomakkeiden toimituksen kilpailut järjestävälle seuralle
 • Huolehtii kilpailumusiikit järjestävälle seuralle
 • Ilmoittaa kilpailuissa tarkistettavat elementit järjestävälle seuralle
 • Hoitaa oman seuran kilpailujen järjestelyjä yhdessä kilpailutiimin kanssa
 • Hoitaa oman seuran järjestämät testitilaisuudet yhdessä tiimin kanssa
 • Järjestää syksyllä ohjelmakatselmukset ISU- ja tähtisarjojen luistelijoille
 • Vastaa kilpailuja/testejä koskeviin kysymyksiin
 • On selvillä seuran kilpailijoiden testien suorituksista/tarpeesta
 • On tarvittaessa yhteydessä liittoon, Uudenmaan alueelle ja muihin seuroihin kilpailuihin liittyvissä asioissa
 • Hoitaa kilpailuihin osallistuvien laskutuksen

Kilpailutiimi (ei hallituksessa)/Satu Reijo, Satu Parikka, Mari Kaipio

 • Kilpailuiden järjestäminen (suunnittelu, toteutus, kisatoimisto)

Markkinointi/Laura Syrjälä

 • Ylläpitää seuran verkkosivuja
 • Markkinoi koko seuraa ja erityisesti luisteluryhmiä
 • Suunnittelee ja tuottaa markkinointimateriaalit
 • Mainostaa eri kanavissa (flyer, lehdet, some, netti)
 • Tuottaa tarvittaessa ulkoista viestintää / ylläpitää seuran mainetta

Varainkeruu/Minna Lamberg-Hätönen

 • Yhteydenotto sovittuun varainkeruutoimittajaan ja esitteiden tilaaminen
 • Varainkeruukampanja tietojen päivitys seuran nettisivuille
 • Kampanjasta tiedottaminen seuran jäsenille
 • Vastaa kampanjatuotteiden jaosta tilanneille
 • Laatii myydyistä tuotteista laskutuslistan rahastonhoitajalle 
 • Mahdollisten yhteistyökumppanien etsiminen ja sopiminen

Sisäinen tiedottaja/Minna Lamberg Hätönen

 • Seuran sisäisistä asioista tiedottaminen sähköpostitse ja WA ryhmissä
 • Nettisivujen päivittäminen
 • Ilmoitukset paikallislehtiin tulossa olevissa tapahtumista ja luistelukouluista

Seuravarusteet/Miikka Vainio

 • Seuravaatteiden ja varusteiden hankinta ja tilaukset
 • Sovitusten organisointi
 • Jakelun järjestäminen

EA-Vastaava/Evelina Aalo

 • Seuran ensiapuvarusteiden hankinta
 • Ensiapulaukun sisällön ylläpitäminen
 • EA-tiimin järjestäminen ja koordinointi kilpailuissa ja näytöksissä
PDF-tiedostoHallituksen toimivaltuudet.pdf (118 kB)
Päivitetty 13.12.2020