Hallitus

Hallitus 2020-2021

 TehtäväNimiSähköpostiosoitePuhelinnumero
Hallituksen jäsenetPuheenjohtajaPasi Halmistovtl.puheenjohtaja@gmail.com0400 429291
 

Varapuheenjohtaja 
LK ohjaajien esimies

Sanna Koivuvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

HR-Tiimi

Pasi Halmisto

Tuija Uosukainen

Sanna Koivu

Evelina Aalo

 

vtl.esimies@gmail.com 
 SihteeriSanna Grundströmvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 RahastonhoitajaHanna Nurmivtl.laskutus@gmail.com
 
 
 Rahastonhoitaja
Kilpailuvastaava
Aluevastaava
Tuija Uosukainenvtl.myclub@gmail.com
vtl.kilpailut@gmail.com
vtl.aluevastaava@gmail.com
 
 Yksärivastaava
Kilpailutiimi
Satu Reijovtl.myclub@gmail.com 
 Markkinointi Laura Syrjälävihdintaitoluistelijat@gmail.com

 

 

Hallituksen varajäsenetVarainkeruu
Sisäinen tiedottaminen
Minna Lamberg-Hätönenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 SeuravarusteetMiikka Vainiovihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 EA-vastaavaEvelina Aalo
vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 
 

 

   
     

 

VTL-Juniors vastaavaa etsitään.

Kilpailuvastaavana  kaudella 2020-2021 toimii Tuija Uosukainen vtl.kilpailut@gmail.com                           

 

Luisteluryhmien JoJot (päivitetään kauden alkaessa)

K4 &SMPetra Tenkanen-RautakoskiAikuiset 
K3Mari KaipioTimantit 
K2Merja Hänninen  
Tähdet   
    


 

 

Hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset

 

Puheenjohtaja

 • Seuran edustaminen, yhteistyö jäähalliyhtiöön, kuntaan ja muihin sidosryhmiin
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Laatii toimintasuunnitelman
 • Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa, varainhankinnan koordinointi
 • Vastaa seuran sopimusasioista
 • Yhteyshenkilö jäähallille jäävuoro- ja jäänvaihtoasioissa
 • Yhteistyö muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa
 • Avustusten hakeminen
 • Valmentajien rekrytointi yhdessä valmentajien esimiehen kanssa
 • Joukkueenjohtajien rekrytointi syyskauden alussa tai edellisen kevätkauden lopussa

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen
 • Yhteistyö pj:n kanssa (työnjako sovitaan puheenjohtajan kanssa)
 • Avustusten hakeminen

Sihteeri

 • Esityslistat
 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa
 • Pöytäkirjojen hyväksyntä seuraavassa kokouksessa
 • Pöytäkirjojen arkistointi
 • Kokouspaikan varaaminen hallituksen kokouksille

Rahastonhoitaja(t)

 • Laskutuksen koordinointi ja maksusuoritusten seuranta (luistelumaksut, vaatetilaukset, muut tilaukset)
 • Seuran laskujen ja palkkojen maksaminen (valmentajat toimittavat verokortit tilitoimistoon) tai niiden koordinointi kirjanpidon kanssa
 • Seuran sopimusten arkistointi
 • Työsopimuskopioiden toimittaminen kirjanpitäjälle
 • Yhteyshenkilö kirjanpitoon, pankkiin ja vakuutusyhtiöön
 • Kirjanpitoaineiston valmistelu tilitoimistolle tai kirjanpidon valvonta, mikäli tehtävä ulkoistettu kirjanpidolle
 • Taloudellisen tilanteen seuranta ja tilannekatsaukset kokouksissa
 • Budjetointi toimintasuunnitelman pohjalta (yhdessä puheenjohtajan kanssa)
 • Ryhmälistojen toimittaminen valmentajien esimiehelle ja valmentajille sekä tiedottajalle
 • Rekisteröintilistat STLL:le alle 15-vuotiaiden luistelijoiden vakuuttamiseksi
 • Jäsen- ja kannatusrekisteri sekä rekisteriselosteen päivitys tarvittaessa
 • Käteiskassa

Tiedottaja

 • Hoitaa seuran ja hallituksen virallisen tiedottamisen ja vastaa tiedon luovuttamisesta ohjaajille ja luistelijoille / vanhemmille ja sidosryhmille
 • Tiedottaa luistelijoita ja vanhempia tarvittaessa myös sähköpostitse ja Facebookin kautta
 • Ylläpitää seuran sähköpostijakelulistoja
 • Yhteisten tiedostojen tallentaminen Dropboxiin
 • Jäähallin ilmoitustaulun pitäminen ajan tasalla
 • Seuran sähköpostin hallinnointi (viesteihin vastaaminen tai lähettäminen edelleen ko. asian vastuuhenkilölle)
 • Lehti-ilmoitukset ja suhteet paikalliseen lehdistöön
 • Seuran tapahtumien markkinointi ulkopuolisille

Tapahtuma- ja leirivastaava

 • Tapahtumatiimin vetovastuu
 • Tilaisuuksien organisointi ja tarvittavien tilojen järjestäminen
 • Talkooporukan rekrytointi tapahtumiin 
 • Leirien organisointi ja leirivalvojien rekrytointi

Valmentajien esimies

 • Toimii valmennustiimin esimiehenä
 • Järjestää esimiespalaverit ja tiedottaa niiden sisällöstä kirjallisesti seuran hallitukselle
 • Käy syksyisin kehityskeskustelun valmentajien kanssa
 • Seuraa koulutustarjontaa
 • Koordinoi ja ideoi sisäiset koulutustarpeet ja toteutusajankohdat yhdessä päävalmentajan kanssa ja hyväksyttää ne hallituksella
 • Valmistelee seuran valmentajien/ohjaajien työsopimukset
 • Käy valmentajien/ohjaajien työsopimukset läpi yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa ja hoitaa sopimukset puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle allekirjoitettaviksi
 • Yhteyshenkilö ohjaajien työvuorojen vaihtoasioissa
 • Ohjaajien tuntilistojen tarkastaminen ja lähettäminen tilitoimistoon ja rahastonhoitajalle

Kilpailutiimin vetäjä

 • Päättää kilpailupäivän ja varaa jääajan kilpailua varten yhdessä päävalmentajan kanssa
 • Päättää yhdessä kutsuvista seuroista
 • Laatii kilpailukutsun
 • Kirjaa ilmoittautuneet ylös ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Laatii kilpailuvahvistuksen ja osallistujalistan (mahdolliset karsinnat näkyvät osallistujalistalla)
 • Laatii alustavan aikataulun ja lähettää sen osallistuville seuroille
 • Kirjaa ylös mahdolliset perumiset ja pyytää perumisista lääkärintodistuksen
 • Toimii kilpailuissa kilpailunjohtajana
 • Vastaa kilpailun kulusta järjestelyasioissa (Ylituomari luistelija-asioissa)
 • Välittää rahastonhoitajalle oman seuranluistelijoiden osallistumislistan
 • Välittää rahastonhoitajalle seurojen yhteystiedot osallistujalistat
 • Vapaaehtoisten rekrytointi, vapaaehtoisten työnjako, aikataulujen, tarvittavien dokumenttien luominen, tulostus ja viestinnät)
 • Osallistuminen alue-, ym. kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyviin kokouksiin sopimalla päävalmentajan kanssa ja niiden sisällön toimittaminen organisaatiossa eteenpäin
 • Kilpailutulosten toimittaminen tiedottajalle nettisivuille laitettavaksi
 • Yhteydenotot liittoon kilpailuasioissa tarvittaessa, sopimalla päävalmentajan kanssa
 • Kilpailuihin lähtijöiden ja mahdollisten ennakkomaksujen ilmoittaminen rahastonhoitajalle
 • Kilpailuja koskevien tietojen toimittaminen tiedottajalle nettisivuille laitettavaksi
 • Kilpailuinfon organisointi yhteistyössä päävalmentajan kanssa
 • Yhteydenotot luistelijoiden vanhempiin kilpailuihin liittyvissä asioissa (voi olla myös päävalmentajan tehtävä, sovitaan erikseen)
 • Luistelijoiden ilmoittaminen kilpailuihin (voi olla myös päävalmentajan tehtävä, sovitaan erikseen)
 • Yhteydenotot kilpailuja järjestäviin seuroihin (voi olla myös päävalmentajan tehtävä, sovitaan erikseen)

Erityisryhmän edustaja hallituksessa

 • Hallituksen tiedottaminen erityisryhmää koskevista asioista
 • Osallistuu erityisryhmästä tiedottamiseen asianosaisille tahoille
 • Erityisryhmän avustusten haku

Ensiapuvastaava

 • Seuran ensiapuvarusteiden hankinta
 • Ensiapulaukun sisällön ylläpitäminen
 • EA-tiimin järjestäminen ja koordinointi kilpailuissa ja näytöksissä

Joukkueenjohtajat (JoJot)

 • Tiedotuskanava seuran ja vanhempien/luistelijoiden välillä
 • Palautekanava vanhemmilta seuraan päin (yhteydenotto ao. vastuuhenkilöön)
 • Osallistuminen oman ryhmän vanhempainvarttiin sekä seuran suunnitteluiltoihin