Hallitus

Hallitus 2022-2023

 TehtäväNimiSähköpostiosoitePuhelinnumero
Hallituksen jäsenetPuheenjohtajaPasi Halmistovtl.puheenjohtaja@gmail.com0400 429291
 

Varapuheenjohtaja 

Krista Männikkövihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

HR-Tiimi

Pasi Halmisto

Tuija Uosukainen

Eveliina Aalo

Heta Mikkonen

 

  
 SihteeriAnne Juvanivihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 Luistelukoulu vastaavaMinna Lamberg-Hätönenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 Rahastonhoitaja

Hanna Nurmi

Anu Viitamäki

vtl.laskutus@gmail.com
 
 
 
Kilpailuvastaava

Hanna Vainio

Tuija Uosukainen


vtl.kilpailut@gmail.com
 
 
 Markkinointi Anne Juvanivihdintaitoluistelijat@gmail.com

 

 

Hallituksen varajäsenetVarainkeruu
Sisäinen tiedottaminen
Minna Lamberg-Hätönenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 SeuravarusteetLaura Kyllönenvihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 EA-vastaavaEveliina Aalo
vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

 

VTL-Juniors vastaavaat Heta Mikkonen ja Eveliina Aalo                      

 

Luisteluryhmien JoJot (päivitetään kauden alkaessa)

K4 & K5Petra Tenkanen-Rautakoski  
K3Kirsi Hutri  
K2 & K1Heli Patanen  
TähdetMinna Hätönen  
Timantit Minna Hätönen  
Aikuiset    


 

Hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset

 

Puheenjohtaja/Pasi Halmisto

 • Seuran edustaminen, yhteistyö jäähalliyhtiöön
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Laatii toimintasuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa
 • Vastaa seuran sopimusasioista yhdessä rahastonhoitajan kanssa
 • Yhteistyö muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa
 • Valmentajien rekrytointi yhdessä HR-tiimin kanssa
 • Joukkueenjohtajien rekrytointi syyskauden alussa tai edellisen kevätkauden lopussa
 • Toimii valmennustiimin esimiehenä
 • Tähtiseura koordinointi
 • Kevät- ja syyskokoukset (vuosikertomus)
 • Vuosikellon pitäminen ajan tasalla

Varapuheenjohtaja/Krista Männikkö

 • Puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen
 • Yhteistyö pj:n kanssa (työnjako sovitaan puheenjohtajan kanssa)

LK Esimies/Minna Lamberg-Hätönen

 • Hakee tarvittaessa erityisluvat apuohjaajille
 • Laatii ohjaajien ja apuohjaajien työsopimukset
 • Suunnittelee ohjaajien ja apuohjaajien työvuorot
 • Tarkistaa tuntilistat ja lähettää ne palkanmaksuun
 • Seuraa koulutustarjontaa

HR-Tiimi/Pasi Halmisto/Tuija Uosukainen//Eveliina Aalo/Heta Mikkonen

(vastuu henkilö suluissa)

 • Järjestää valmentajien kanssa palaverit (Heta)
 • Käy syksyisin kehityskeskustelun valmentajien kanssa
 • Seuraa koulutustarjontaa (Pasi)
 • Valmistelee seuran valmentajien työsopimukset (Hanna V, Hanna N)
 • Valmistelee seuran ohjaajien työsopimukset (Heta)
 • Käy valmentajien/ohjaajien työsopimukset läpi yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa ja hoitaa sopimukset puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle allekirjoitettaviksi (Hanna V, Hanna N)
 • Ohjaajien tuntilistojen tarkastaminen ja lähettäminen tilitoimistoon ja rahastonhoitajalle (Minna Hätönen)
 • Seuraa valmentajien työtunteja (Eveliina)

Sihteeri/Anne Juvani

 • Esityslistat
 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa
 • Pöytäkirjojen hyväksyntä seuraavassa kokouksessa
 • Pöytäkirjojen arkistointi
 • Pöytäkirjaotteiden muokkaaminen hallituksen pyynnöstä

Rahastonhoitaja/Hanna Nurmi (Anu Viitamäki)

 • Laskutuksen koordinointi ja maksusuoritusten seuranta
 • Seuran laskujen ja toiminimellä toimivien valmentajien palkkojen maksaminen
 • Valmentajien palkkojen, ohjaajien sekä kilpailutuomareiden palkkioiden maksun koordinointi tilitoimiston kanssa
 • Työsopimuskopioiden toimittaminen tilitoimistolle 
 • Seuran sopimusten arkistointi
 • Yhteyshenkilö tilitoimistoon, pankkiin, vakuutusyhtiöön, työterveyshuoltoon 
 • Kirjanpitoaineiston valmistelu tilitoimistolle (kuukausittain) tai kirjanpidon valvonta, mikäli tehtävä on ulkoistettu 
 • Tilinpäätöksen tarkastaminen ja esittäminen syyskokouksen yhteydessä 
 • Taloudellisen tilanteen seuranta ja tilannekatsaukset kokouksissa
 • Budjetointi toimintasuunnitelman pohjalta  (yhdessä puheenjohtajan kanssa)
 • Ryhmälistojen toimittaminen valmentajien esimiehelle ja valmentajille sekä tiedottajalle
 • Vastuu alle 15-vuotiaiden harrastajaluistelijoiden ja toimihenkilöiden lisenssien (vakuutuksen) hankinnasta STLL:sta, sekä miniluistelukoululaisten vakuutuksen hankinnasta
 • Jäsen- ja kannatusrekisterin ylläpito (myClub)
 • Käteiskassa

Kilpailuvastaava/Hanna Vainio/Tuija Uosukainen

 • Laatii kilpailukalenterin yhdessä valmentajien kanssa (Hanna)
 • Avaa kilpailuihin ilmoittautumisen nettisivulle (Hanna)
 • Huolehtii luistelijoiden kilpailuihin ilmoittamisen (Hanna)
 • Huolehtii ajantasaisten ohjelmalomakkeiden toimituksen kilpailut järjestävälle seuralle (Tuija)
 • Huolehtii kilpailumusiikit Taikkariin (Tuija)
 • Ilmoittaa kilpailuissa tarkistettavat elementit järjestävälle seuralle (Tuija)
 • Hoitaa oman seuran kilpailujen järjestelyjä yhdessä kilpailutiimin kanssa (Hanna)
 • Hoitaa oman seuran järjestämät testitilaisuudet yhdessä tiimin kanssa (Kirsi Hutri)
 • Järjestää syksyllä ohjelmakatselmukset ISU- ja tähtisarjojen luistelijoille (Tuija)
 • Vastaa kilpailuja/testejä koskeviin kysymyksiin (Kirsi/Tuija)
 • On selvillä seuran kilpailijoiden testien suorituksista/tarpeesta (Kirsi/Tuija)
 • On tarvittaessa yhteydessä liittoon, Uudenmaan alueelle ja muihin seuroihin kilpailuihin liittyvissä asioissa (Hanna)
 • Hoitaa kilpailuihin osallistuvien laskutuksen (Tuija)

Kilpailutiimi (ei hallituksessa)/Satu Reijo, Satu Parikka, Mari Kaipio

 • Kilpailuiden järjestäminen (suunnittelu, toteutus, kisatoimisto)

Markkinointi Anne Juvani

 • Ylläpitää seuran verkkosivuja (Anne/Heta)
 • Markkinoi koko seuraa ja erityisesti luisteluryhmiä
 • Suunnittelee ja tuottaa markkinointimateriaalit
 • Mainostaa eri kanavissa (flyer, lehdet, netti)
 • Tuottaa tarvittaessa ulkoista viestintää / ylläpitää seuran mainetta

Varainkeruu/Minna Lamberg-Hätönen

 • Yhteydenotto sovittuun varainkeruutoimittajaan ja esitteiden tilaaminen
 • Varainkeruukampanja tietojen päivitys seuran nettisivuille
 • Kampanjasta tiedottaminen seuran jäsenille
 • Vastaa kampanjatuotteiden jaosta tilanneille
 • Laatii myydyistä tuotteista laskutuslistan rahastonhoitajalle 
 • Mahdollisten yhteistyökumppanien etsiminen ja sopiminen

Sisäinen tiedottaja Harrastajat/Minna Lamberg-Hätönen

 • Seuran sisäisistä asioista tiedottaminen sähköpostitse ja WA ryhmissä
 • Nettisivujen päivittäminen
 • Ilmoitukset paikallislehtiin tulossa olevissa tapahtumista ja luistelukouluista

Sisäinen tiedottaja Kilparyhmät/Heta Mikkonen

 • Seuran sisäisistä asioista tiedottaminen sähköpostitse ja WA ryhmissä
 • KK-tiedotteet
 • Nettisivujen päivittäminen

Seuravarusteet/Laura Kyllönen

 • Seuravaatteiden ja varusteiden hankinta ja tilaukset
 • Sovitusten organisointi
 • Jakelun järjestäminen

EA-Vastaava/Evelina Aalo

 • Seuran ensiapuvarusteiden hankinta
 • Ensiapulaukun sisällön ylläpitäminen
 • EA-tiimin järjestäminen ja koordinointi kilpailuissa ja näytöksissä

Eveliina Aalo/Heta Mikkonen

 • Tehopäivien järjestäminen
 • Leirien järjestäminen

 

PDF-tiedostoHallituksen toimivaltuudet.pdf (118 kB)
Päivitetty 13.12.2020