Hallitus

Hallitus 2023-2024

 TehtäväNimiSähköpostiosoitePuhelinnumero
Hallituksen jäsenetPuheenjohtajaHanna Nurmi  vtl.puheenjohtaja@gmail.com0505353870
 

Varapuheenjohtaja 

Anne Juvani  vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 

 

Valmentajien esihenkilö

 

 

 

HR-tiimissä mukana

 

 

Minna Mero

 

 

 

Hanna Nurmi

Anne Juvani

Heta Mikkonen

 

  vtl.esimies@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sihteeri

Anu Viitamäki 

Satu Puolakka

  vtl.laskutus@gmail.com 
 

Luistelukouluvastaava

varainkeruu

Minna Lamberg-Hätönen  vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
 Rahastonhoitajat

Anu Viitamäki

Satu Puolakka

  vtl.laskutus@gmail.com
 
 
 Kilpailuvastaava

Heta Mikkonen

  vtl.kilpailut@gmail.com

 
 KilpailuvastaavaTuija Uosukainen  vtl.kilpailut@gmail.com 
 Markkinointi Anne Juvani  vihdintaitoluistelijat@gmail.com

 

 

 SeuravarusteetLaura Kyllönen  vihdintaitoluistelijat@gmail.com 

 

 

Luisteluryhmien JoJot kausi 2023-2024

K5Mari Kaipio  
K4Sari Kanerva  
K3Heli Patanen  
K2Krista Männikkö  
K1Anu Viitamäki  
TähdetMinna Hätönen ja Anu Viitamäki  
Timantit Minna Hätönen  
Aikuiset    


 

Hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset

 

Puheenjohtaja/Hanna Nurmi

 • Seuran edustaminen, yhteistyö jäähalliyhtiöön ja Kisakallioon, johtaa hallituksen toimintaa
 • Toimii kokousten puheenjohtajana, kutsuu hallituksen koolle n. 1x /kk (tarvittaessa kokouspaikan varaus)
 • Laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä hallituksen kanssa
 • Laatii budjetin yhdessä rahastonhoitajien kanssa, päivittää budjettia kauden kuluessa
 • Vastaa seuran sopimusasioista yhdessä rahastonhoitajien ja valmentajien esihenkilön kanssa
 • Yhteistyö muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa
 • Valmentajien rekrytointi yhdessä valmentajien esihenkilön ja HR-tiimin kanssa
 • Joukkueenjohtajien rekrytointi syyskauden alussa tai edellisen kevätkauden lopussa
 • Tähtiseura koordinointi
 • Kevät- ja syyskokoukset (vuosikertomus)
 • Vuosikellon pitäminen ajan tasalla
 • Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana yhdessä varapj:n ja rahastonhoitajien kanssa
 • Seuraa pj-meiliin tulevia tiedotteita ja jakaa ne tiedottajalle
 • Tilavaraukset, muutokset, peruutukset ja avainasiat Vihdin kunnan tilapalvelun kanssa
 • Nettisivujen päivittäminen

Varapuheenjohtaja/Anne Juvani

 • Puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen
 • Yhteistyö pj:n kanssa (työnjako sovitaan puheenjohtajan kanssa)

LK Esimies/Minna Lamberg-Hätönen

 • Hakee tarvittaessa erityisluvat apuohjaajille
 • Laatii apuohjaajien työsopimukset
 • Suunnittelee ohjaajien ja apuohjaajien työvuorot
 • Tarkistaa tuntilistat ja lähettää ne valmentajien esihenkilölle
 • Seuraa koulutustarjontaa
 • Vastaa luistelukoulun ja miniluistelukoulun viestinnästä
 • Vastaa "Vihdintaitoluistelijat" ja "luistelukoulu" sähköposteista
 • Timantit / Aikuiset WhatsApp ryhmien ylläpito ja viestintä sitä kautta

Valmentajien esihenkilö/Minna Mero

(HR-Tiimissä mukana/Hanna Nurmi/Anne Juvani/Heta Mikkonen)

 • Järjestää palaverit valmentajien kanssa 
 • Käy syksyisin kehityskeskustelun valmentajien kanssa
 • Seuraa koulutustarjontaa
 • Valmistelee seuran valmentajien työsopimukset 
 • Valmistelee seuran ohjaajien työsopimukset 
 • Käy valmentajien/ohjaajien työsopimukset läpi yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa ja hoitaa sopimukset puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle allekirjoitettaviksi 
 • Ohjaajien tuntilistojen tarkastaminen ja lähettäminen palkanlaskentaan
 • Seuraa valmentajien työtunteja 

Sihteeri/Anu Viitamäki ja Satu Puolakka

 • Esityslistat
 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa
 • Pöytäkirjojen hyväksyntä seuraavassa kokouksessa
 • Pöytäkirjojen arkistointi
 • Pöytäkirjaotteiden muokkaaminen hallituksen pyynnöstä

Rahastonhoitaja/Anu Viitamäki ja Satu Puolakka

 • Laskutuksen koordinointi ja maksusuoritusten seuranta
 • Seuran laskujen ja toiminimellä toimivien valmentajien palkkojen maksaminen
 • Seuran laskujen teko ja toimittaminen ulkopuolisille
 • Ilmoittautumisten avaaminen ja päivittäminen sekä linkkien ja hintojen päivittäminen nettisivuille
 • Kilpailutuomareiden palkkioiden maksun koordinointi tilitoimiston kanssa
 • Työsopimuskopioiden toimittaminen tilitoimistolle 
 • Seuran sopimusten arkistointi
 • Yhteyshenkilö tilitoimistoon, pankkiin, vakuutusyhtiöön, työterveyshuoltoon 
 • Kirjanpitoaineiston valmistelu tilitoimistolle (kuukausittain) tai kirjanpidon valvonta, mikäli tehtävä on ulkoistettu 
 • Tilinpäätöksen tarkastaminen ja esittäminen syyskokouksen yhteydessä 
 • Taloudellisen tilanteen seuranta ja tilannekatsaukset kokouksissa
 • Budjetointi toimintasuunnitelman pohjalta  (yhdessä puheenjohtajan kanssa)
 • Ryhmälistojen toimittaminen tarvittaessa (valmentajille, esihenkilölle, tiedottajalle ym)
 • Vastuu alle 15-vuotiaiden harrastajaluistelijoiden ja toimihenkilöiden lisenssien (vakuutuksen) hankinnasta STLL:sta (hoika-järjestelmä), sekä miniluistelukoululaisten vakuutuksen hankinnasta
 • Jäsen- ja kannatusrekisterin ylläpito (myClub)
 • Seuran vuosi-ilmoituksen teko liitolle (Taikkari-järjestelmään)
 • Vastaa "rahastonhoitaja" ja "myclub" sähköposteista
 • Käteiskassa
 • iZettle-järjestelmän yllöpito
 • Edenred, Smartum ja ePassi hallinta, hintojen muokkaaminen järjestelmiin ja maksujen seuranta
 • Maksusääntöjen päivitys (ja tarv. muokkaus) jokaiselle kaudelle nettisivuile

Kilpailuvastaava/Heta Mikkonen

 • Laatii kilpailukalenterin yhdessä valmentajien kanssa
 • Avaa kilpailuihin ilmoittautumisen nettisivulle 
 • Huolehtii luistelijoiden kilpailuihin ilmoittamisen ja vastaavan kisavalmentajan ilmoittamisen Taikkariin 
 • Huolehtii ajantasaisten ohjelmalomakkeiden toimituksen kilpailut järjestävälle seuralle 
 • Huolehtii kilpailumusiikit Taikkariin 
 • Ilmoittaa kilpailuissa tarkistettavat elementit järjestävälle seuralle 
 • Hoitaa oman seuran kilpailujen järjestelyjä yhdessä kilpailutiimin kanssa 
 • Järjestää syksyllä ohjelmakatselmukset ISU- ja tähtisarjojen luistelijoille
 • Vastaa kilpailuja koskeviin kysymyksiin 
 • On selvillä seuran kilpailijoiden testien suorituksista/tarpeesta 
 • On tarvittaessa yhteydessä liittoon, Uudenmaan alueelle ja muihin seuroihin kilpailuihin liittyvissä asioissa
 • Hoitaa kilpailuihin osallistuvien laskutuksen (Tuija Uosukainen)
 • Vastaa "kilpailut" sähköpostista
 • Tarkistaa ja kirjaa keväisin sportti ID numerot ja passien maksupäivät
 • Ulkomaan kisojen organisointi

Kilpailutiimi

Satu Parikka, Merja Popper, Tuija Uosukainen, Mari Kaipio, Petra Tenkanen-Rautakoski, Heta Mikkonen, Heli Patanen, Mari Salimäki, Hanna Nurmi

 • Kilpailuiden järjestäminen (suunnittelu, toteutus, kisatoimisto)

Markkinointi/Anne Juvani

 • Ylläpitää seuran verkkosivuja 
 • Markkinoi koko seuraa ja erityisesti luisteluryhmiä
 • Suunnittelee ja tuottaa markkinointimateriaalit
 • Mainostaa eri kanavissa (flyer, lehdet, netti)
 • Tuottaa tarvittaessa ulkoista viestintää / ylläpitää seuran mainetta

Varainkeruu/Minna Lamberg-Hätönen

 • Yhteydenotto sovittuun varainkeruutoimittajaan ja esitteiden tilaaminen
 • Varainkeruukampanjan tietojen päivitys seuran nettisivuille
 • Kampanjasta tiedottaminen seuran jäsenille
 • Vastaa kampanjatuotteiden jaosta tilanneille
 • Laatii myydyistä tuotteista laskutuslistan rahastonhoitajalle 
 • Mahdollisten yhteistyökumppanien etsiminen ja sopiminen

Sisäinen tiedottaja Harrastajat/Minna Lamberg-Hätönen

 • Seuran sisäisistä asioista tiedottaminen sähköpostitse ja WA ryhmissä
 • Nettisivujen päivittäminen
 • Ilmoitukset paikallislehtiin tulossa olevissa tapahtumista ja luistelukouluista

Sisäinen tiedottaja Kilparyhmät/Heta Mikkonen

 • Seuran sisäisistä asioista tiedottaminen sähköpostitse ja WA ryhmissä
 • "KK-tiedotteet" (tehdään tarvittaessa, ei välttämättä joka kk)
 • Nettisivujen päivittäminen

Seuravarusteet/Laura Kyllönen

 • Seuravaatteiden ja varusteiden hankinta ja tilaukset
 • Sovitusten organisointi
 • Jakelun järjestäminen

EA-Vastaava/Evelina Aalo

 • Seuran ensiapuvarusteiden hankinta
 • Ensiapulaukun sisällön ylläpitäminen
 • EA-tiimin järjestäminen ja koordinointi kilpailuissa ja näytöksissä

 

PDF-tiedostoHallituksen toimivaltuudet.pdf (118 kB)
Päivitetty 13.12.2020