Oheisharjoitukset

Mitä Myllyjen oheisharjoittelu on?

Myllyjen oheisharjoittelun tarkoitus on tukea luistelussa vaadittavien taitojen oppimista, sekä yhteishengen ja ryhmätyötaitojen kehittämistä. Oheisharjoittelussa kehitetään monipuolisesti liikuntataitoja, kuten tasapainoa, motoriikkaa, ketteryyttä, liikkuvuutta ja taitoja yhdistellä liikkeitä.

Myllyjen oheisharjoittelussa huomioidaan aina luistelijoiden yksilölliset taidot ja harjoittelua muokataan tarvittaessa niin, että jokainen voi osallistua siihen kykyjensä mukaan. Myllyjen oheisharjoittelussa on mahdollista käyttää apuvälineitä, kuten rollaattoria. Lisäksi käytössä on erilaisia välineitä harjoitusten tukena, esimerkiksi eri värisiä kartioita ja palloja.