Testimaksut

 

Seuran omat testitilaisuudet:

Seura pyrkii järjestämään omia testitilaisuuksia, joista laskutetaan luistelijalta STLL:n sääntöjen mukainen ilmoittautumismaksu suoritettavan testin osalta sekä tuomarikulut.

 

Seuran ulkopuoliset testit:

Mikäli valmentaja/seura päättää lähettää seuran ulkopuolisiin testeihin luistelijoita, jokainen luistelija maksaa ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut, samoin kuin omissa testeissä. 

Lisäksi ulkopuolisiin testeihin osallistuva luistelija maksaa myös kiinteän valmentajahinnan 20 €/luistelija, jolla katetaan valmennuksesta aiheutuvat kulut.

STLL:n sääntöjen puitteissa testi-ilmoittautumisen tekee aina vain seuran valtuuttama henkilö.   

Valmennus päättää siitä, kuka luistelijoista osallistuu testeihin. Valmennukselle voi esittää testitilaisuuksista ehdotuksia, mutta niin, että kuhunkin testitilaisuuteen voidaan lähettää useampia seuran luistelijoita. Lopullisen päätöksen testeihin lähtemisestä tekee aina valmennus.