Valmennuksen tehtävät

Valmennus

                                           

Valmennustiimi:

 • Luo seuran valmennuksen yleiset linjat pitkällä tähtäimellä
 • Selkeyttää eri ryhmien toimintaperilatteita (K/KH/H/LK) yhteistyössä ohjaajien/valmentajien ja hallituksen kanssa
 • Määrittelee ryhmien tasovaatimukset ja muodostaa ryhmät muiden ohjaajien/valmentajien kanssa (mahdolliset siirrot ym.)
 • Kehittää kokonaisvaltaisesti eri ryhmien toimintaa ja määrittelee kullekin ryhmälle vastuuohjaajan/valmentajan yhteistyössä valmentajien esimiehen kanssa
 • Ehdottaa hallitukselle luisteluryhmäjaot käytettävän jää- ja oheisharjoitusajan sekä seuran budjetin puitteissa
 • Tehostaa ohjaajien/valmentajien toimintaa ja määrittelee koulutustarpeet kullekin ohjaustasolle.
 • Koordinoi LK-vastaavan toimintaa seuran linjausten mukaisesti
 • Osallistuu hallituksen kokouksiin valmentajien esimieheltä saamiensa ohjeiden mukaisesti
 • Osallistuu pyydettäessä yhteisiin kokouksiin ja toimii yhteistyössä seuran hallituksen ja muiden valmentajien kanssa
 • Sitoutuu tarvittaessa osallistumaan seuran näytösten ja tapahtumien suunnitteluun, harjoituksiin ja toteutuksiin.
 • Teematuntien määrittely, aikataulutus ja koordinointi. Toteutus yhteistyössä muiden ohjaajien/valmentajien kanssa.
 • Vastaa hallitukselle ryhmien/tuntien/kilpailujen/tapahtumien budjetin mukaisesta toteutuksesta yhdessä valmentajien esimiehen kanssa.
 • Ryhmien valmentaminen tasovaatimusten ja kausisuunnitelman mukaisesti.
 • Seuran aikataulujen luominen seuran resurssit, budjetti ja ohjaajien/valmentajien ammattitaito huomioiden yhteistyössä valmentajien esimiehen ja hallituksen kanssa.
 • Linjaus ja kehitys kilpailutoiminnalle yhteistyössä hallituksen kanssa, kilpailutoiminnan koordinointi seuran/hallituksen määrittelemissä raameissa, yleisten linjausten ja budjetin mukaisesti.
 • Kilpailutoiminnan kehittäminen (suuntaukset, kilpailijoiden määrät vuosittain, omien kilpailujen kehittäminen) yhteistyössä valmennustiimin ja hallituksen kanssa
 • Osallistuminen alue, ym. kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyviin kokouksiin valmentajien esimiehen ohjeiden mukaisesti ja niiden sisällön toimittaminen hallitukselle
 • Kilpailuvalmentajana toimiminen (vuorollaan) hallituksen linjausten mukaisesti

 

Ohjaajat ja valmentajat

 • KH-, H- ja K-ryhmien valmentajat toimivat päävalmentajan ja valmentajien esimiehen alaisuudessa, LK-ohjaajat lisäksi LK-vastaavan alaisuudessa
 • Laativat kausisuunnitelmat
 • Valmentavat ryhmiä  tasovaatimusten ja kausisuunnitelman mukaisesti.
 • Laativat kuukausi-, viikko- ja yhden harjoituksen suunnitelmat, ottaen huomioon kausitavoitteet, teematuntien painopisteet, lasten luonnolliset fyysiset ominaisuudet ja niiden kehitys (herkkyyskaudet)
 • Kehittävät omien ryhmien toimintaa seuran tavoitteiden ja oman kausisuunnitelman mukaisesti
 • Osallistuvat aktiivisesti seuraan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
 • Kehittävät omaa osaamistasoaan jatkuvasti osallistumalla teematunteihin, STLL:n  ja muiden tahojen järjestäviin koulutuksiin, neuvottelemalla osallistumisesta vastuuvalmentajan ja valmentajien esimiehen kanssa
 • käyvät seuraamassa muiden seurojen, tahojen järjestettäviä kilpailuja, harjoituksia ym. tapahtumia
 • Kilpailuvalmentajana toimiminen (vuorollaan) hallituksen linjausten mukaisesti

 

Luistelukouluvastaava

 • Kehittää LK ryhmien toimintaa vastuuvalmentajan alaisuudessa, ottaen huomioon STLL suositukset
 • Koordinoi LK-ryhmien ohjaamista tarvittaessa
 • Osallistuu seuran kehitys-, kilpailutoimintaan omalta osaltaan tarvittaessa
 • Määrittelee ryhmien taitotasovaatimukset sekä jakaa luistelijat ryhmiin yhdessä LK- , KH-, H-ryhmien ohjaajien/valmentajien ja päävalmentajan kanssa
 • Käy seuraamassa muiden seurojen, tahojen järjestämiä kilpailuja, harjoituksia ym. tapahtumia arvioi koulutustarpeensa vastuuvalmentajan ja valmentajien esimiehen kanssa (kehityskeskustelut)
 • Kehittää omaa lajiosaamistaan omaehtoisesti sekä päävalmentajalta ja valmentajien esimieheltä saamiensa ohjeiden mukaisesti
 • Muut ohjaajien/valmentajien velvollisuudet (ks. valmentajat ja ohjaajat)

 

Harrastajaryhmien vastaava

 • kehittää H ryhmien toimintaa päävalmentajan alaisuudessa, ottaen huomioon seuran painopistelinjaukset
 • koordinoi H-ryhmien ohjaamista tarvittaessa
 • Määrittelee ryhmien taitotasovaatimukset sekä jakaa luistelijat ryhmiin yhdessä LK- , KH-, H-ryhmien ohjaajien/valmentajien ja päävalmentajan kanssa
 • Käy seuraamassa muiden seurojen, tahojen järjestämiä kilpailuja, harjoituksia ym. tapahtumia arvioi koulutustarpeensa vastuuvalmentajan ja valmentajien esimiehen kanssa (kehityskeskustelut)
 • Kehittää omaa lajiosaamistaan omaehtoisesti sekä päävalmentajalta ja valmentajien esimieheltä saamiensa ohjeiden mukaisesti
 • Muut ohjaajien/valmentajien velvollisuudet (ks. valmentajat ja ohjaajat)